ładowanie
REZERWACJE
ZADZWOŃ
     MENU

Polityka Prywatności, Klauzula Informacyjna

Polityki prywatności i stosowania plików cookies
§1
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z
usług oferowanych przez serwis internetowy Hotel Astor (dalej: Serwis).
§2
Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Primavera Hotele Sp. z
o.o., ul. Czesława Niemena 2 lok. U1, 81- 603 Gdynia, NIP: 958-17-12-384, REGON:
387690520, KRS: 0000873446 (dalej: Administrator).
§3
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w
oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 WE.
§4
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: a) przetwarzane
zgodnie z prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d)
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§5
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników
Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.
§6
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane
przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie: a) imię i nazwisko; b)
adres e-mail; c) numer telefonu d) dane profilowe w social media
(Facebook/Instagram).
§7
Dane osobowe użytkowników serwisu http://www.astorhotel.pl nie są sprzedawane ani
udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu
przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb
użytkowników.
§8
Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych,
żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym
momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na
przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z
serwisu.
§9
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We
wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora, można uzyskać informacje kontaktując się poprzez:
• Pocztę elektroniczną, przesyłając zapytanie na adres: iodo@primaveraspa.pl
• Listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Primavera Hotele Sp.
z o.o., ul Rozewska 40, 84-104 Jastrzębia Góra.
§10
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
c) dobrowolny udział w konkursach oraz akcjach promocyjnych organizowanych
przez Hotel Astor wymagający od uczestnika udostępnienia danych osobowych
§11
Przy pierwszej wizycie na stronie Hotel Astor użytkownik jest informowany o
używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie
zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie
użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
użycie plików „cookies”.
§12
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie
W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w
każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo
akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o
nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
§13
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” a) sesyjne –
pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony
internetowej na której zostały zamieszczone, b) stałe – pozostają w przeglądarce
internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry
ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
§14
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą
posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się
uważnie zapoznać.
§15
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może
zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy
informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiał

Hotel z basenem nad morzem w Jastrzębiej Górze, wakacje i wczasy all inclusive nad Polskim morzem dla rodzin z dziećmi.
Astor hotel to także obiekt konferencyjny nad morzem wyposażony w nowoczesne sale konferencyjne dające wiele możliwości aranżacyjnych.

Rezerwując bezpośrednio wspierasz sadzenie drzew
10 rezerwacji bezpośrednich = 1 drzewo
REZERWUJ ONLINE
X
face